Klub Inwestora SGH

Klub Inwestora jest kołem naukowym zrzeszającym osoby zainteresowane finansami, rynkami kapitałowymi oraz branżą inwestycyjną. Od 2002 roku organizujemy wewnętrzne projekty edukacyjne oraz prestiżowe wydarzenia z możliwością udziału dla najlepszych osób spoza koła.

O nas

Członkowie klubu

Nasi członkowie to ponad 100 aktywnych osób - studentów których łączą wspólne pasje i chęć podejmowania ambitnych wyzwań. Każdy z członków klubu musi wykazać się podczas wymagającego procesu rekrutacji.

Alumni

Klub Inwestora posiada również liczne grono alumnów, którzy pracują dla najlepszych polskich i światowych instytucji finansowych: banków, funduszy, czy też firm konsultingowych. Regularnie organizujemy spotkania z alumnami dla członków klubu, aby mieli oni możliwość poszerzenia swojej wiedzy i nabycia nowych znajomości.

Projekty

Główną działalnością Klubu Inwestora jest organizacja projektów edukacyjnych, zarówno wewnętrznych spotkań dla członków klubu, jak i wydarzeń otwartych na osoby z wewnątrz. Podczas wszystkich projektów współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z branży finansowej, tak aby ich uczestnicy mogli uczyć się na doświadczeniach najlepszych. Nasze projekty kompleksowo przygotowują uczestników do pracy zawodowej, o czym świadczą sukcesy naszych alumnów.

Integracje

Członkostwo w Klubie Inwestora to nie tylko praca i nauka - dla członków koła organizujemy co roku wyjazdy integracyjne, mecze w paintballa, wyjścia do escape roomów, spotkania integracyjne i networkingowe oraz wiele innych atrakcji.


Kontakt